De Vereniging

Geschiedenis over de Drumband en Majoretten van Maasbree

In 1953 werd door de fanfare, die toen al langer bestond, een trommelkorps opgericht, drie jaar later ging dit trommelkorps zelfstandig verder onder de naam ‘Drumband Maasbree’. In 1973 – twintig jaar na het ontstaan van de drumband – werd er een majorettengroep aan de vereniging toegevoegd. Tot op heden bestaat onze vereniging momenteel nog altijd uit de Drumband en de Majoretten: Drumband & Majorettenkorps Maasbree!

Oprichting
De drumband Maasbree werd opgericht op 15 juli 1953 als R.K. Drumband Maasbree. In januari 1957 werd de band een zelfstandige vereniging onder de oprichters Sjraar Timmermans, Jan Tielen (tambour-maître & Secretaris) en Jo Timmermans. Het eerste straat-optreden was in 1956 in Blerick. De drumband bestond toendertijd uit 10 jeugdige leden maar in deze periode groeide het regionaal het succes, het ledenaantal en ook internationale successen met ere- en eerste prijzen. Dit onder leiding van Jan Tielen en Toon Hendrix.

In 1958 kreeg de drumband nieuwe uniformen bestaande uit een witte pantalon & jasje, een rode baret & cape en zwarte laarzen. Dit tenue was ontworpen door dirigent Toon Hendriks. In 1959 was Jan Vaessen voorzitter en meldden zich ook de eerste meisjes aan in de leeftijd van tien tot zestien jaar.  

Na succesvolle deelnames aan bekende landelijke taptoes in oa Delft en Arnhem, organiseerde de vereniging op 11 juli 1961 voor het eerst een internationale Taptoe in Maasbree. Dit was ter ere van het 5-jarige zelfstandige bestaan. Onder de deelnemers bevonden zich trommel-, klaroen- en fluiterkorpsen, drumbands exercitiegroepen en muziekkorpsen. De feestelijkheden startten op de zaterdagavond met een ‘publiek bal’ in zaal De Haan (Het huidige Mafcentrum). De Taptoe vond plaats op de Nieuwe Markt vóór het toenmalige Gemeentehuis, waar tribunes plaats boden aan 1000 bezoekers. De show duurde 2,5 uur en was een groot succes. De parade-optocht op zondag vormde ook het sluitstuk van het 75-jarige jubileumfeest van Schutterij St. Martinus, die al sinds deze tijd een goede partner-vereniging is. Latere edities van het uitverkochte evenement vonden plaats op het Kennedyplein en groeiden de bezoekersaantallen naar 1.500, waarvan 600 zitplaatsen.

De drumband bestond telde rond deze tijd maal liefst 36 spelende leden, waarvan 10 dames en stond zowel nationaal als internationaal bekend als korps met fraaie uitrusting, een hoog muzikaal peil en fraaie exercitie. Ook was er een jeugddrumband die genruik maakten van de uniformen en instrumenten van de ‘grote drumband’. Op uitnodiging van de toenmalige Bond van Trommel- en Fluiterkorpsen St. Christoffel, uitgenodigd om in 1962 deel te nemen aan het WereldMuziekConcours te kerkrade.

Op 1 januari 1962  telde de ledenlijst maar liefst 42 leden. De voorzitter was Jaques Peeters en Antoon Hendrix uit Tegelen was instructeur. In dat jaar vonden er maar liefst 23 openbare optredens plaats

In 1964 werd de jeugddrumband in het korps opgenomen. De drumband bestond nu uit 52 actieve leden. op tweede paasdag werd dit in Maasbree gevierd met een mars door het dorp en een showoptreden op de Nieuwe Markt. Het eerste ‘grote’ optreden vond plaats op 30 april tijdens de Taptoe in Delft. Eind 1964 bestond de vereniging uit 36 leden in het ‘grote korps’ en 38 jeugdleden in de leeftijd van 11-17 jaar. 

Over de periode 1965-1980 zoeken we nog naar archief-materiaal. Wel is bekend dat in 1973 een majorettengroep aan de vereniging werd toegevoegd. 

Wél bekend is dat de vereniging na 1980 uit een dal krabbelde. Repetities vonden plaats in Café Boesje en na 1990 in het erachtergelegen schutterslokaal. Onder een nieuw bestuur, geleid door voorzitter Maria Schreurs-Linssen, Jan van de Ven (secretaris) en Rini Rongen (Penningmeester) kwam de vereniging opnieuw tot bloei. Olv instructeur Hans Beurskens werd er een voorzichtige stap gemaakt met het toevoegen van melodisch slagwerk zoals marching-xylofoons en -marimba’s. Ook begon de drumband opnieuw met deelname aan taptoes. 

Het gebruik van melodische slagwerkinstrumenten werd ook overgenomen bij de concert-optredens door het uitbreiden van het instrumentaruim met bijvoorbeeld concert-marimba’s, -xylofoons enz. Hierin was de vereniging een van de pioniers in de tamboer-wereldLedenaantallen stegen weer en ook kwamen er opnieuw successen bij nationale- en internationale taptoe’s. 

Op 12 mei 1988 organiseerde de vereniging haar eerste Internationaal Muziek Festival (IMF). Er deden in totaal 90 deelnemende verenigingen mee in de mars- en showwedstrijden. 
In 1991 werd het 2e IMF georganiseerd. Deelnemers kwamen oa uit Zweden, Thailand, Zwitserland, Tchecho-Slowakije, Denemarken en Indonesië. 

Na weer een flinke toename in ledenaantallen, groeide ook weer het niveau. Dit eindigde op top-niveau in de eredivisie bij het amateur-slagwerk. Opmerkelijk is dat deze succesreeks werd bereikt vanuit de derde divisie, door elke twee jaar te promoveren naar een divisie hoger, eindigend op top-niveau in de eredivisie. Dit is binnen het kortst mogelijke tijdbestek binnen het amateurwezen en zonder hulp van professioneel geschoolde muzikanten. Vele jurybeoordelingen waren goed voor hoge puntennoteringen en concertoptredens met ‘lof der jury’.

Als bekroning van deze periode nam de drumband olv. toenmalig instructeur Hans van Leuven, deel aan het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. In 2001 heeft de drumband deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade o.l.v. toenmalige instructeur Hans van Leuven.

Oprichting ‘SLEM’
Omdat er steeds meer vraag kwam naar niet-traditionele drumbandoptredens werd in 2007 een start gemaakt met “Slagwerk Ensemble Maasbree”, afgekort: Onder deze naam treden drumbandleden op om – anders dan de traditionele concertwerken – populairdere muziekwerken te presenteren aan een breder publiek. Ook dit bleek bleek weer een goede zet en de formule sloeg goed aan en resulteerde onderandere in samenwerkingen met oa coverbands, en een tweejaarlijks muziekevenement CeleBREEtion. In de laatste jaren leidde het tot deelname in regionale theater-producties.

Succes majoretten
In 1973 werd er een majorettengroep aan de vereniging toegevoegd. vrijwel evenwijdig aan de succesperiode van de  drumbandgroep, begon ook in de jaren negentig een succesperiode. Net als bij de drumband groeide het ledenbestand, destijds onder leiding van toenmalige instructrice Ingrid Verblakt. De toenmalige A-groep stroomde in korte tijd door naar de Eredivisie, ook hierbij vaak met de vermelding ‘Lof der Jury’. Ook de B-Groep, C-groep en de jeugdige D-groep-leden haalden – zowel in groepsverband als individueel – goede resultaten op regionale en ook landelijke wedstrijden. Enkele individuele majoretten wisten zlfs de Europese top te bereiken met succesvolle deelnames aan de Europese majorettenkampioenschappen.

Als bekroning op deze periode won de A-groep in de Eredivisie  het Nederlandse Kampioenschap (FKM) in de Eredivisie, helaas viel deze sucesvolle A-groep groep daarna uit elkaar oa. vanwege het vertrek van de instructrice, vanwege studies van de leden enz. 

In 1999, werd een nieuwe instructrice gevonden in Suzanne ter Voert-Hebben, die we kennen uit de succesvolle A-groep. Zij heeft zelf zowel on de groepen als individueel aan de top meegedraaid en weet dat met haar majoretten ook te bereiken. Ze houdt de naam van de majoretten Maasbree absoluut hoog! Maasbree staat zonder twijfel aan de top van de majoretten in Limburg en ook zijn er al heel wat Nederlandse kampioenschappen behaald. Ook onder leiding van Suzanne vertegenwoordigen duo’s of groepen van Majoretten Maasbree ons land op de Europese kampioenschappen.

De vereniging anno nu

Na de succesperiode in de jaren ’90 heeft de drumband zich ingezet op het aantrekken van nieuwe jeugdleden. Hoewel dit in het begin moeizaam verliep, kwam enkele jaren geleden de gewenste ommeslag. Er werd voor de jeugdopleiding een samenwerking aangegaan met Fanfare St. Aldegondis en er werd gestart met een jeugd-drumband olv jeugd-instructeur Ruud Logtens. Inmiddels bestaat de JeugdDrumband uit 17 leden en word er gewerkt aan de doorstroom naar de reguliere drumband.

Sponsoren Drumband & Majoretten Maasbree

Boek ons voor uw evenement

Boek ons