Sponsors

Een vereniging zoals Drumband & Majorettenkorps Maasbree kent een rijke geschiedenis. Helaas lukt dit niet alleen van cuntributies en subsisies. Gelukkig zit onze vereniging diep geworteld in de Maasbreese samenleving en hebben we een grote achterban. Dit is dan ook zeer interessant voor onze sponsoren. Drumband & Majorettenkorps Maasbree probeert op haar beurt zoveel mogelijk de sponsors bij onze achterban en huurders van ons clublokaal aan te prijzen. 

Bent U ook geinteresseerd in het sponsoren van onze vereniging, neem gerust eens contact op via:
– drumbandmajorettenmaasbree@gmail.com

Vol trots presenteren we hieronder onze sponsoren:

Boek ons voor uw evenement

Boek ons